Oi­keus.fi

Oi­keus.fi-si­vus­tol­le on koot­tu tie­toa ja link­ke­jä, jot­ka vie­vät riip­pu­mat­to­mien tuo­miois­tuin­ten sekä val­tion oi­keus­a­pu- ja edun­val­von­ta­pii­rien, Syyt­tä­jä­lai­tok­sen, Ulos­ot­to­lai­tok­sen ja Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­sen si­vuil­le.

Oi­keus.fis­tä löy­ty­vät myös muut oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lan vi­ran­omai­set.

Tu­tus­tu oi­keus­lai­tok­sen mo­ni­puo­li­siin työ­teh­tä­viin

Testaa, mikä oikeudellinen ammatti sopisi sinulle ja lue, mitä työntekijät kertovat työstään.
Töihin alallemme -sivuille

Tuo­miois­tuin­ten asiat

Muut asiat