Sámegilii

Koronavirusii ráhkkaneapmi riekteministeriija hálddahussuorggis

Riekteministeriija ja hálddahussuorggi virgedoaimmahagat čuvvot koronavirusdili ja rávvagiid koronavirusa leavvama eastadeami várás.

Áššiiddikšumis riektehálddahusa virgedoaimmahagaiguin galggašii vuosttamužžan geavahit elektrovnnalaš áššiiddikšunbálvalusaid sihke telefovnna ja šleađgapoastta. Hálddahussuorggi virgedoaimmahagat kommuniserejit iežaset ovddasvástádussuorggi áššiin ja iežaset sektora ráhkkaneamis.

Lassidiehtu oikeusministerio.fi-siidduin


Bággobearran

Julkaistu 1.4.2020