Dom­sto­lar­na

Alla dom­sto­lar är obe­ro­en­de när de ut­ö­var dö­man­de makt.

All­män­na dom­sto­lar är tings­rät­ter­na, hov­rät­ter­na och som högs­ta in­stans högs­ta dom­sto­len. För­valt­nings­dom­sto­lar är för­valt­nings­dom­sto­lar­na och som högs­ta in­stans högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len. Spe­ci­al­dom­sto­lar är mark­nads­dom­sto­len, ar­bets­dom­sto­len och för­säk­rings­dom­sto­len.
Sök dom­stol
Tit­ta på vi­de­on vad dom­stols­vä­sen­det är. Vi­de­on har tex­tats på svens­ka.
Tit­ta på vi­de­on om att vara vitt­ne vid rät­te­gång­en. Vi­de­on har tex­tats på svens­ka.
Tit­ta på vi­de­on om dom­stols­med­ling. Vi­de­on har tex­tats på svens­ka.
Över­kla­gan­de av myn­dig­hets­be­slut hos för­valt­nings­dom­sto­len. Vi­de­on har tex­tats på svens­ka.